Artykuły eksperckie

Dzielimy się naszą wiedzą i korzystamy z doświadczeń najlepszych ekspertów.

Powrót

Kategorie

Poddasze Ściany zewnętrzne Systemy ogrzewania Wszystkie

Ogrzewanie elektryczne domu – nowocześniej, ekonomiczniej, wygodniej

Zastanawiając się nad wyborem systemu grzewczego w naszym domu powinniśmy rozważyć instalację elektrycznego ogrzewania podłogowego. Jest ono jednym z możliwych do wyboru systemów grzewczych, które oferuje wiele korzyści. Obawę mogą budzić mity o kosztach energii elektrycznej, jednak należy przyznać, że inne media wcale nie ustępują cenom energii elektrycznej.

Energia cieplna stanowi około 40% całkowitych kosztów utrzymania budynku, dlatego też konieczne jest bliższe zapoznanie się z takim sposobem ogrzewania domu. Jedną z podstawowych zalet elektrycznego ogrzewania podłogowego jest powszechna dostępność tej formy energii, co jest istotne przy planowanej budowie domu w okolicy bez dostępu do innych mediów. Zaletą jest również forma energii elektrycznej, która umożliwia proste jej rozprowadzenie kablami grzejnymi po całym domu.

Właściwie zaprojektowane i wykonane oraz prawidłowo eksploatowane elektryczne ogrzewanie podłogowe, w dobrze ocieplonym budynku, stworzy komfortowe warunki najbardziej odpowiadające wymaganiom fizjologicznym człowieka. Taki rodzaj ogrzewania zapewnia również łatwe utrzymanie higieny w pomieszczeniach, ponieważ nie powoduje krążenia kurzu. Dodatkowo, ze względu na brak grzejników, możliwa jest dowolna aranżacja wnętrz.

Rodzaje elektrycznego ogrzewania podłogowego

W zakresie elektrycznego ogrzewania podłogowego możemy rozróżnić dwa systemy związane z różnym sposobem wykorzystania energii elektrycznej, określane jako ogrzewanie akumulacyjne i bezpośrednie.

Ogrzewanie akumulacyjne polega na wykorzystaniu wyłącznie energii elektrycznej dostępnej w drugiej taryfie. Wylewka podłogowa o grubości 8 – 10 cm akumuluje energię cieplną uzyskaną z załączonych w tym okresie kabli grzejnych, która następnie oddawana jest do pomieszczenia w pozostałej części doby.

Załączenie kabli grzejnych następuje w czasie 10 godzin trwania drugiej taryfy – 8 godzin w nocy i 2 godziny w ciągu dnia. Ten rodzaj ogrzewania wymaga odpowiedniego termostatu z programatorem czasowym, umożliwiającego załączenie kabli grzejnych tylko w okresie drugiej taryfy. Poza tym okresem termostat wyłącza ogrzewanie. Wymagana jest również wyższa moc zainstalowanych kabli wynosząca przeciętnie około 125 – 175 W/m2 powierzchni ogrzewanego pomieszczenia.

W ogrzewaniu bezpośrednim kable grzejne umieszczone są w wylewce podłogowej o grubości 3 – 5 cm, załączanie i wyłączanie kabli grzejnych następuje w okresie całej doby. W tym systemie możemy również zastosować termostat z programatorem czasowym, który służył będzie do określenia okresów występowania ustalonej przez nas temperatury komfortowej i obniżonej. Wymagana moc zainstalowanych kabli grzejnych wynosi około 100 – 150 W/m2 powierzchni ogrzewanego pomieszczenia.

System ogrzewania bezpośredniego może także pełnić funkcję tylko podgrzewania podłogi w pomieszczeniach, w których posiadamy już inny system ogrzewania. Idealnie nadaje się do zimnych podłóg kamiennych w łazience, kuchni, korytarzu, czy wiatrołapie. Do podgrzewania podłogi stosujemy cienkie maty grzejne, o grubości 2,5 – 4,2 mm, umieszczone w kilkumilimetrowej warstwie kleju do terakoty.

Autor: Bartłomiej Krawczyk, Koordynator Projektów, Dział Wsparcia Technicznego, Danfoss Poland

Udostępnij:

Organizatorzy