Artykuły eksperckie

Dzielimy się naszą wiedzą i korzystamy z doświadczeń najlepszych ekspertów.

Powrót

Kategorie

Poddasze Ściany zewnętrzne Systemy ogrzewania Wszystkie

Jaki wpływ na budownictwo mają zmiany w prawodawstwie?

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie energooszczędnymi technologiami przeznaczonymi do budownictwa. Zasadniczy wpływ na tą tendencję ma sukcesywny wzrost kosztów paliw wykorzystywanych do wytwarzania energii grzewczej. Zwiększające się zainteresowanie energooszczędnością ze strony inwestorów jest również zbieżne z polityką Unii Europejskiej w tym zakresie.

 

Prawodawstwo, mając na względzie przede wszystkim kwestię zapobiegania degradacji środowiska (efekt cieplarniany, zużycie paliw kopalnych), nakłada na każdy kraj członkowski obowiązek prac nad zwiększeniem liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii. W Polsce prace te przełożyły się na opracowanie Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii oraz na nowelizację Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Nowelizacja Rozporządzenia WT

Nowelizacja Rozporządzenia WT dotyczyła między innymi bardzo istotnego dla branży materiałów ściennych wskaźnika, jakim jest współczynnik przenikania ciepła UC(max). Wymogi dotyczące maksymalnej wartości tego współczynnika dla ścian zewnętrznych będą stopniowo zwiększane osiągając od 1 stycznia 2021 r. wartość UC(max) = 0,20 [W/(m2·K)].

Obecnie maksymalna wartość tego współczynnika wynosi UC(max) = 0,23 [W/(m2·K)], a jeszcze w roku 2013 obowiązywała wartość na poziomie 0,30 [W/(m2·K)].

Zmniejszenie współczynnika UC(max) o 0,07 [W/(m2·K)] powoduje w odniesieniu do domu jednorodzinnego o powierzchni ścian zewnętrznych około 150 m2 i aktualnych cen energii, oszczędności od 200 do ponad 500 zł rocznie. Wielkość oszczędności zależy od rodzaju energii zastosowanej do ogrzewania (węgiel, gaz, energia elektryczna) oraz lokalizacji budowy. Skokowe zmiany wymagań dotyczących izolacyjności ścian zewnętrznych, oprócz pozytywnego wpływu na ograniczanie zużycia energii, prowadzą również do utworzenia grup materiałów ściennych wysokiej jakości, których parametry techniczne doskonale współgrają z energooszczędnością. Są to przede wszystkim materiały ścienne odznaczające się niską gęstością objętościową, takie jak beton komórkowy.

Autor: Robert Janiak, Product Manager H+H

Udostępnij:

Mogą również Ciebie zainteresować

Organizatorzy