O kampanii

Nie trać energii i zbuduj swój energooszczędny dom!

Partnerzy kampanii

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) powstała pod koniec 1990 r. jako organizacja prywatna, niezależna, której celem jest osiągnięcie efektywniejszej energetycznie gospodarki. Zadaniem FEWE jest kształtowanie świadomości zarówno decydentów kreujących politykę energetyczną, jak i producentów, dystrybutorów, oraz końcowych użytkowników energii. FEWE realizuje szereg projektów w zakresie wsparcia przedsięwzięć energooszczędnych w budownictwie (w tym: www.topten. info.pl, www.polreff.org). FEWE jest członkiem Koalicji Klimatycznej, Europejskiej Organizacji Ekologicznej Społeczeństwa Obywatelskiego ds. Standaryzacji (ECOS), Topten International Group (TIG) oraz Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE-POLSKA).

Więcej informacji: www.fewe.pl

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. została założona w 1994 roku w celu upowszechniania inwestycji energooszczędnych i promowania racjonalnego wykorzystania energii. Głównym obszarem działalności NAPE jest sektor komunalno-bytowy oraz przedsiębiorstwa. NAPE realizuje cele m.in. poprzez wykonywanie ekspertyz i analiz, doradztwo na rzecz administracji centralnej oraz lokalnej, przedsiębiorstw, zarządców budynków, przygotowywanie i realizację projektów badawczo-wdrożeniowych w ramach programów międzynarodowych, organizowanie konferencji i seminariów, identyfikację inwestycji w zakresie energooszczędności i odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji: www.nape.pl

Wydział Architektury jest jednym z dziesięciu wydziałów Politechniki Poznańskiej oraz jednym z najmłodszych w Polsce, powołanym w roku akademickim 1999/2000. Jego tradycja sięga jeszcze 1945 roku, gdy na Wydziale Budownictw szkoły Inżynierskiej w Poznaniu powołano Oddział Architektury, którego dziekanem został prof. Władysław Czarnecki. Wówczas już aktywność badawczo-dydaktyczna obejmowała obok projektowania wiejskiego, projektowania przemysłowego, budowli użyteczności publicznej czy projektowania miast i osiedli, również historię architektury i sztuki, architekturę wnętrz oraz meblarstwo. Pracownicy WAPP będący w większości praktykującymi architektami mają duże doświadczenie w projektowaniu i realizacji zarówno energooszczędnych domów jednorodzinnych, zabudowy wielorodzinnej, jak i budynków użyteczności publicznej.

Więcej informacji: architektura.put.poznan.pl

Organizatorzy